تبلیغات

روش های محاسبات عددی

روش های محاسبات عددی


 ترم 1      89 - 88       دانلود سوال 

 ترم 2      89 - 88       دانلود سوال 


 ترم 1      90 - 89       دانلود سوال + پاسخنامه 

 ترم 2      90 - 89       دانلود سوال + پاسخنامه


 ترم 1      91 - 90       دانلود سوال + پاسخنامه 

 ترم 2      91 - 90      دانلود سوال + پاسخنامه


 ترم 1      92 - 91       دانلود سوال + پاسخنامه 


پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...