تبلیغات

گونه جدیدی از مهندسی زیبای یک حشره بسیار ریز

گونه جدیدی از مهندسی زیبای یک حشره بسیار ریز

گونه جدیدی از مهندسی زیبای یک حشره بسیار ریز

لذت ببرید و ببینید که خدا چه کرده

برش در امتداد خط مستقیم

 

 

قسمت آخر برای تعلیق خانه بُرش نمی خورد

 

 

 

اندازه گیری فاصله ها

 

 

تا کردن برگ - هنر واقعی

 

 

و نیز از قسمت زیر

 

 

دو قسمت را همزمان کنار هم نگهداشتن

 

 

قسمت راست را نگهداشتن تا قسمت چپ تا بخورد...!

 

 

 

مهندسی واقعی ...

 

 

 

خانه اکنون معلق است تا دست دشمنان به آن نرسد

 

 

تعبیه درب ورودی منزل

 

 

کنترل تکیه گاه و محکم نمودن آن با چسب

 

 

 

آیا این مهندسی نیست؟

 

 
خدا قوت مهندس

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...