تبلیغات

پاسخ دهید

3 نظر

عارف   ۱۳۹۱/۰۳/۰۵ - ۱۳:۲۱:۰۹

آفرین آقا وحید آفرین واقعا ذوق زده شدم اون روز گفتی من باور نکردم. ولی به یاد داشته باش که قابلیت های تو بیشتر از ایناست. اگه بعلاوه خدا باشی منهای هر چیزی میتونی زندگی کنی و موفق بشی<img align='absmiddle' src='emoticons/thumbsup.png' alt='' /> 

عارف   ۱۳۹۱/۰۳/۰۵ - ۱۳:۲۰:۳۷

آفرین آقا وحید آفرین واقعا ذوق زده شدم اون روز گفتی من باور نکردم. ولی به یاد داشته باش که قابلیت های تو بیشتر از ایناست. اگه بعلاوه خدا باشی منهای هر چیزی میتونی زندگی کنی و موفق بشی<img align='absmiddle' src='emoticons/thumbsup.png' alt='' /> 

عارف   ۱۳۹۱/۰۳/۰۵ - ۱۳:۱۸:۱۴

آفرین آقا وحید آفرین واقعا ذوق زده شدم اون روز گفتی من باور نکردم. ولی به یاد داشته باش که قابلیت های تو بیشتر از ایناست. اگه بعلاوه خدا باشی منهای هر چیزی میتونی زندگی کنی و موفق بشی<img align='absmiddle' src='emoticons/thumbsup.png' alt='' />