تبلیغات

سوگند نامه مهندسی صنایع

سوگند نامه مهندسی صنایع

 

سوگند نامه مهندسی صنایع

من اینک که به عنوان یک مهندس خدمت خود را آغاز می‌کنم با اگاهی کامل از نقش و تاثیر مهندسی در سازندگی توسعه جهان،رفاه و آسایش انسان و حفظ جهان هستی از الودگیهای زیست محیطی به پروردگار افریننده جهان و انسان   سوگنـــــــــــــــد یاد می کنم:...   

من اینک که به عنوان یک مهندس خدمت خود را آغاز می‌کنم با اگاهی کامل از نقش و تاثیر مهندسی در سازندگی توسعه جهان،رفاه و آسایش انسان و حفظ جهان هستی از الودگیهای زیست محیطی به پروردگار افریننده جهان و انسان   سوگنـــــــــــــــد یاد می کنم:   همواره در تمام زندگی  شغلی، حرفه‌ای و اجتماعی خود بدین سوگـــند وفادار بمانم و به انسان به عنوان شگفت‌انگیزترین پدیده آفرینش بیندیشم و به هیچ کاری که به انسان و انسانیت آسیب می رساند مبادرت نورزم .

سرمایه‌های هستی چون ماده، انرژی محیط زیست و نیروی کار را سرمایه‌های تمام بشر بدانم و در حفظ،استفاده درست و بهسازی انها اهتمام ورزم.

دانش و دانش مهندسی را میراث گذشتگان و سرمایه آیندگان بدانم و کوشش کنم تا دانش خود را بروز نگه دارم و در حد توان به گنجینه دانش بشری بیافزایم

ایران زادگاه من است که در آن زاده و پرورده شده‌ام، کوشش کنم که دِین خود را به سرزمینم، مردمانم، نیاکانم و آیندگان ادا نمایم.                                                 

دانشگاه، زادگاه علمی و فنی من است و در حد توان به دانشگاه و به آنان که پس از من در این مکان مقدس بالنده می‌شوند، خدمت کنم.                                                                                         

در تمام کوششهای مهندسی خود از آخرین یافته‌های علمی و فنی آگاه شوم و آنها را با ابتکار، خلاقیت و نوآوری در طراحی، برنامه‌ریزی و اجرا به کار بندم. کوشش کنم در کار و جامعه خود محیطی از دوستی، صداقت، صفای خدمت و یگانگی به سوی هدفهای برنامه‌ای و انسانی ایجاد کنم و ارزش انسانی خود را نیز در آن بپرورم.

تقسیم کار گروهی و سازمانی و قانون را مظاهر اصلی تمدن بدانم، به قانون احترام بگذارم، کار گروهی را تشویق کنم و حق همگان را در سازندگی و ایجاد به رسمیت بشناسم.

از تکبر و نخوت دوری جویم و غرورم را با سپاسگزاری، فروتنی آگاهانه، سلامت اخلاقی، انتقادپذیری و اهتمام شغلی همراه.سازم. 

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...