تبلیغات

فرهنگ لغات مهندسی صنایع

فرهنگ لغات مهندسی صنایع

[فرهنگ لغات مهندسی صنایع] این فرهنگ لغت که به نرم افزار دیکشنری بابیلون اضافه می شود ، فرهنگ لغت انگلیسی به فارسی مهندسی صنایع می باشد. تذکر:نرم افزار بابیلون باید بر روی سیستم شما، ازقبل  نصب شده باشد، به همین جهت ما خود نرم افزار بابیلون را با لایسنس...

ادامه ی مطلب ...
1100 لغت پر کاربرد در اخبار انگلیسی

1100 لغت پر کاربرد در اخبار انگلیسی

1100 لغت پر کاربرد در اخبار انگلیسی 1100 لغت پر کاربرد در اخبار انگلیسی گرد آوري و ترجمه: مهندس محبوب اخدر- پائيز85 برگرفته از سایت http://www.okhtar.com این جزوه در 65 صفحه، شامل 1100 لغت به همراه معنی انگلیسی و پارسی، برای افزایش دایره لغات شما عزیزا...

ادامه ی مطلب ...