تبلیغات

5s نظام ساماندهی محیط كار

5 S » نظام ساماندهی محیط كار امروزه نقش و اهمیت كیفیت و بهره وری بر كسی پوشیده نیست و در این میان دستیابی به كیفیت و افزایش بهره وری در سازمانها یكی از چالش های عمده مدیران سازمانها می باشد. انجام درست كار درست یا استفاده هوشمندانه از منابع یك امر بسیا...

ادامه ی مطلب ...

پروژه تحقیقاتی کایزن

پروژه تحقیقاتی کایزن چکیده: پیشرفتهای حیرت آور کشور ژاپن همگان را به اندیشه و تدبیر در زمینه فرهنگ کاری و سیستم های مدیریتی این مردم سخت کوش واداشته است. یکی از این سیستم ها یا تکنیک های منحصر بفرد و بسیار کارآمد ژاپنی ها، سیستم کایزن یا همان بهبود مست...

ادامه ی مطلب ...

بهینه سازی سیستم بازیافت مواد زاید جامد

بهینه سازی سیستم بازیافت مواد زاید جامد بر اساس استراتژیهای مدیریت محیط زیستی به روش SWOT چكیده: رشد روزافزون جمعیت و به تبع آن افزایش تولید مواد زائد، بذل توجه به رو به كاهش بودن منابع زمین و آلوده شدن منابع طبیعی موجود كارشناسان را برآن داشته كه در چ...

ادامه ی مطلب ...

مفاهیم، تحلیل و پیاده سازی مدل کارت امتیازی متوازن

چکیده: با توجه به تحولات فزاینده در محیط فعالیت بنگاه های اقتصادی، تغییرات سریع بازار  و ترویج فرهنگ رقابت پذیری، نیار به استفاده از الگوهایی گه بتوانندضمن ارزیابی وضعیت موجود سازمان ها و تشخیص مسایل ریشه ای و آسیب های سازمانی و شناسایی نواحی قابل بهبو...

ادامه ی مطلب ...

ارتقاء بهره وری در صنعت چاپ نساجی ایران با تكیه بر تكنیك مدیریتی 5s

  ارتقاء بهره وری در صنعت چاپ نساجی ایران با تكیه بر تكنیك مدیریتی 5S چكیده: امروزه شركت های نساجی در محیط آشفته ای مشغول به فعالیت هستند ، لذا مطمئنا انفعال و حفظ وضعیت موجود، نتیجه ای جز مرگ برای صنایع نساجی بدنبال نخواهد داشت. یكی از مهمترین فاكتوره...

ادامه ی مطلب ...