تبلیغات

کتاب بانک تست «احتمالات و آمارمهندسی» و «طرح ریزی» مؤسسه ماهان

کتاب بانک تست «احتمالات و آمارمهندسی» و «طرح ریزی» مؤسسه ماهان

[(NEW) Bank-Test-Arshad-Mahan-IE-[www.ieun.ir]]         این مجموعه شامل :  1- کتاب بانک تست دروس احتمالات و آمارمهندسی و طرح ریزی واحدهای صنعتی مؤسسه ماهان   2- سؤالات و پاسخ تشریحی کنکور کارشناسی ارشد 90 و 91 مهندسی صنایع برای دروس تحقیق در عملیات و ک...

ادامه ی مطلب ...