تبلیغات

دانلود نمونه سوالات کاربرد آمار و احتمال در مهندسی صنایع(امار و احتمال 2)+پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات کاربرد آمار و احتمال در مهندسی صنایع(امار و احتمال 2)+پاسخنامه

 ترم 1   89 - 88     دانلود سوال   ترم 2   89 - 88     دانلود سوال     ترم 1   90 - 89     دانلود سوال   ترم 2   90 - 89     دانلود سوال     ترم 1   91 - 90     دانلود سوال + پاسخنامه ی تستی  ترم 2   91 - 90     دانلود سوال + پاسخنامه ی تستی    ترم 1  ...

ادامه ی مطلب ...