تبلیغات

پروژه درس طرح ريزي واحدهاي صنعتي

پروژه درس طرح ريزي واحدهاي صنعتي

طرح ريزي واحدهاي صنعتي- طراحي كارخانه ساخت شيرگازي پروژه درس طرح ريزي واحدهاي صنعتي طراحي كارخانه ساخت شيرگازي به کوشش دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف (آقایان شيرواني- پيله ور -رستگاري) استاد: دکتر اکبری 160 صفحه- زبان پارسی منبع:باشگاه مهندسین صنایع ایرا...

ادامه ی مطلب ...